btweety Buntharapiwat @b_bie

ชอบเก็บบันทึกเรื่องราว📝ผ่านรูปถ่าย เพราะ "รูปถ่าย" 🅱💟🆒 เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม😊

  • Posts
    1770
  • Followers
    410
  • Following
    760

This account is private