Blackie Cheng @bbaa0429

My FB is. OA Cheng

 • bbaa0429

  January 17th at 2:29pm
  4 0
 • bbaa0429

  January 17th at 2:28pm
  3 0
 • bbaa0429

  January 17th at 2:27pm
  6 0
 • bbaa0429

  January 17th at 2:27pm
  6 0
 • bbaa0429

  January 17th at 2:26pm
  8 0
 • bbaa0429

  January 17th at 2:25pm
  2 0
 • bbaa0429

  January 3rd at 7:29pm
  11 1

  把自己成為滿滿能幫助別人的人才是我想要的,
  常常看到一些人 生活華麗的樣子,
  我並不羨慕,
  因為能成為給予的那方才是得到最多的。

  love_bagss

  8 days ago
  🌟
  Load More
 • bbaa0429

  January 1st at 4:15pm
  8 0

  專家

 • bbaa0429

  December 30th at 12:50pm
  10 0

  快告訴我你們起床的動力

 • bbaa0429

  December 29th at 8:41am
  13 0
load more