TĀM KHUN-HONG @cyrixhero

http://www.facebook.com/zhan.kufeng

Facebook & Google 網路商務行銷、行動商務應用、雲端資訊系統應用等相關諮詢、開發與訓練

 • Posts
  455
 • Followers
  251
 • Following
  285
POÀⁿ-MÊ腹肚枵,BÉ滷BĪ來PHÒE台員SIO酒。

Poàⁿ-mê pak-tó͘-iau, bé ló͘-bī lâi phòe Tâi-oân sio-chiú.
 • Comments 0

POÀⁿ-MÊ腹肚枵,BÉ滷BĪ來PHÒE台員SIO酒。 Poàⁿ-mê pak-tó͘-iau, bé ló͘-bī lâi phòe Tâi-oân sio-chiú.

Advertising
TŌA-HÊNG KITÂI Ê TIĀN-TŌNG: THIⁿ-TĒ THONGCHIA̍H

大型機台个電動:天地通食
 • Comments 0

TŌA-HÊNG KITÂI Ê TIĀN-TŌNG: THIⁿ-TĒ THONGCHIA̍H 大型機台个電動:天地通食

Koâⁿ kah khàu-pē, lâi chia̍h iûⁿphôethng

寒甲哭爸,來食羊皮湯
 • Comments 0

Koâⁿ kah khàu-pē, lâi chia̍h iûⁿphôethng 寒甲哭爸,來食羊皮湯

Àm-mê chhut-khì chò chhit-thô-lâng, ke-si ài chhoân hó-sè: HIDDEN BLADE, LANCE hām BRASS KNUCKLES.

暗暝出去做𨑨迌人,家私愛攢好勢:藏狼手刀,炮仔槍和空手虎。

Tâi-oân-lâng ài ū bú-khì koan-liām, khabē kuikang chò káu pê.

臺灣人愛有武器觀念,跤袂規工做狗爬。

Bú-khì miâ Tâi-gí-bûn liān-si̍p o͘-pe̍h-tàu:

武器名臺語文練習烏白鬥:

HIDDEN BLADE = chhàng-liông-chhiúto

藏狼手刀,字元:HIDDEN BLADE

LANCE = phàu-á-chhiuⁿ

炮仔槍,字元:LANCE

BRASS KNUCKLES = khang-chhiú-hó͘

空手虎,字元:BRASS KNUCKLES
 • Comments 0

Àm-mê chhut-khì chò chhit-thô-lâng, ke-si ài chhoân hó-sè: HIDDEN BLADE, LANCE hām BRASS KNUCKLES. 暗暝出去做𨑨迌人,家私愛攢好勢:藏狼手刀,炮仔槍和空手虎。 Tâi-oân-lâng ài ū bú-khì koan-liām, khabē kuikang chò káu pê. 臺灣人愛有武器觀念,跤袂規工做狗爬。 Bú-khì miâ Tâi-gí-bûn liān-si̍p o͘-pe̍h-tàu: 武器名臺語文練習烏白鬥: HIDDEN BLADE = chhàng-liông-chhiúto 藏狼手刀,字元:HIDDEN BLADE LANCE = phàu-á-chhiuⁿ 炮仔槍,字元:LANCE BRASS KNUCKLES = khang-chhiú-hó͘ 空手虎,字元:BRASS KNUCKLES

Advertising
Góa lāu-pē í-chêng ê pān-kong-toh. Chitchō ài phah-bē, ū hèng-chhù ê pêng-iú, hoan-gêng lâi chhut-kè.

我老爸以前个辦公桌。這座愛拍賣,有興趣个朋友,歡迎來出價。
 • Comments 1

Góa lāu-pē í-chêng ê pān-kong-toh. Chitchō ài phah-bē, ū hèng-chhù ê pêng-iú, hoan-gêng lâi chhut-kè. 我老爸以前个辦公桌。這座愛拍賣,有興趣个朋友,歡迎來出價。

 • Comments 0

Mûi-thé hāu-ek: Sîle̍k hām ké lô-kang-thoân-thé, kok-bîn-tóng chò-hóe kau-kiat.

媒體效益:時力和假勞工團體,國民黨做伙勾結。
 • Comments 0

Mûi-thé hāu-ek: Sîle̍k hām ké lô-kang-thoân-thé, kok-bîn-tóng chò-hóe kau-kiat. 媒體效益:時力和假勞工團體,國民黨做伙勾結。

Advertising
 • Comments 0

Chiok hó chia̍h
 • Comments 0

Chiok hó chia̍h

 • Comments 0

Advertising
Tâi-tiong-lâng ê chá-tǹg, KHÒNG-BAH-PN̄G

臺中人个早頓,炕肉飯
 • Comments 0

Tâi-tiong-lâng ê chá-tǹg, KHÒNG-BAH-PN̄G 臺中人个早頓,炕肉飯

 • Comments 0

NEXT