Gary Cheung @gary_cph

 • gary_cph

  October 18th at 5:33pm
  12 0

  食仲多個用既😂

 • gary_cph

  October 14th at 1:06pm
  5 0

  原來係鯊魚👏🏻

 • gary_cph

  October 14th at 1:05pm
  3 0

  大家一齊望緊咩呢?

 • gary_cph

  October 14th at 1:02pm
  5 0

  Japanese village @thong lo👍🏻👍🏻👍🏻

 • gary_cph

  October 14th at 11:31am
  8 0

  The red sky bar@Siam

 • gary_cph

  October 14th at 11:29am
  10 1

  @Pattaya

  __tsaizizi__

  13 days ago
  這是永什麼app拍的嗎?
  Load More
 • gary_cph

  October 14th at 11:28am
  10 0

  泰國文化中心鄰近既夜市

 • gary_cph

  October 14th at 10:35am
  4 0
 • gary_cph

  June 25th at 1:49pm

  Roar!!Jurassic World!

load more