Gunes Ozturk Yilmaz @gunesozturkyilmaz

http://www.facebook.com/gunesozturkyilmaz

LOG Dergisi Yazı İşleri Müdürü

load more