Jungmin Shin @jungminshin_

ᴠᴀᴄᴀɴᴄʏ / ᴀɴᴏᴛʜᴇʀᴘʟᴀᴄᴇ

 • jungminshin_

  October 28th at 7:57am
  0 1

  .
  눈에모기물려서
  눈탱이밤탱이,
  모기이제제발그만,
  😖
  .
  .

  zhixiu_js

  12 hours ago
  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 이거뭐야 졸귀
  Load More
 • jungminshin_

  October 27th at 3:41pm

  .
  웃긴얼굴찍기,
  .
  😜
  .
  .

  veeyii_

  1 day ago
  언니 웃음이피실피실 ㅋㅋㅋ
  Load More
 • jungminshin_

  October 26th at 9:39am

  .
  너무추워진테라스,
  .
  .

  msmingming88

  3 days ago
  나도앤드크륌블레참좋아하는데💕🙏🏻💕ㅋㅋㅋ
  Load More
 • jungminshin_

  October 18th at 2:23pm
  3 1

  .
  이제서야밥먹으러,
  신났네😋
  .
  .

  sjimmmmmmy

  10 days ago
  빨리 충전기 갖고와아
  Load More
 • jungminshin_

  October 14th at 1:47pm
  4 0

  .
  엥?
  금요일?
  금요일이라공?
  😦
  .
  .

 • jungminshin_

  October 12th at 1:29pm

  .
  무늬와색이가득,
  👀
  .
  .

 • jungminshin_

  October 12th at 7:23am
  3 0

  .
  8th
  .
  .

 • jungminshin_

  October 10th at 12:22pm
  3 1

  .
  추워!
  .
  .
  😱

  minbang88

  18 days ago
  꼬맹이야 ㅋㅋㅋ 구엽 ㅋㅋ
  Load More
 • jungminshin_

  October 2nd at 3:17pm
  4 2

  .
  🙃🙂🙃
  .
  .

  jungminshin_

  26 days ago
  @veeyii_ 브리짓존스영화봤옹 😬

  veeyii_

  26 days ago
  뭐여...?😳
  Load More
load more