༄ིོKiNG༣ྀ࿐ @kings_cheung

 • kings_cheung

  January 3rd at 4:04am
  14 4

  魔神巡航會捌週年會慶
  將於20l6年l月l7日,
  濠涌金喜花園舉行.
  當日除了BBQ任食外,
  仲有Band Show表演,
  抽獎活動,旅遊巴接送.
  不論你係揸幾多個轆,
  又或者係無轆,
  都可以帶同親朋戚友,
  姨媽姑姐黎一齊玩返晚!
  歡迎各界人士、團體參與
  票價為二百五十元正
  凡於一月十七日前購買
  可減二十元一張,
  但於一月十七日现場當日,
  門票則為二百七十元一張,

  请大家全力支持!
  也請分享此發貼
  新年快樂
  魔神巡航會同人鞠躬

  tanxiexa

  5 months ago
  HI @zty0920 lovely

  bean_bbean

  6 months ago
  👍👏nice

  kings_cheung

  10 months ago
  Welcome

  shiyangc

  10 months ago
  @manyu_amber^_^nice
  Load More
 • kings_cheung

  December 11th at 5:55am
  14 1

  sidneyimwm

  10 months ago
  好型
  Load More
 • kings_cheung

  December 11th at 5:05am
  11 0

  Breadfast

 • kings_cheung

  November 28th at 12:46am
  10 0

  Finish !ready to the show

 • kings_cheung

  November 22nd at 12:36am
  12 1

  lamlamerbb

  11 months ago
  🎆 @sophydia🍀.
  Load More
 • kings_cheung

  November 21st at 5:35am
  13 0
 • kings_cheung

  November 16th at 8:49am
  16 3

  kings_cheung

  11 months ago
  👍

  limeinuo_

  12 months ago
  .:) @xxmatchabomb🎎!

  fannng_

  12 months ago
  😀
  Load More
 • kings_cheung

  November 10th at 9:23am
  15 1

  sidneyimwm

  12 months ago
  So cool
  Load More
 • kings_cheung

  November 10th at 9:22am
  13 2

  kings_cheung

  11 months ago
  油麻地果欄

  sidneyimwm

  12 months ago
  係邊到尼
  Load More
load more