kuo chouwei @kuochouwei

 • kuochouwei

  June 15th at 5:50pm
  8 0

  是我太沒危機意識,

  亦或是妳定不下心,

  安逸的生活滿足不了

  妳內心需要的激情。

  放妳去尋找所嚮往的世界,

  剩下的傷痛我默默承受。

  在妳轉身之前,

  我依舊批著堅強的外衣,

  笑笑的祝福妳。

 • kuochouwei

  June 15th at 8:51am
  5 0

  這條路,還要走多久,才能到達彩虹彼端呢?

 • kuochouwei

  November 17th at 8:08am
  5 0