 MayWuRu  @maywuru

https://shop.line.me/app/shop/end?shopId=5545

Instagram ของ MayWuRu ลงรูปไปเรื่อยเปื่อย~ และถ้าไม่ขี้เกลียจก็จะลงรูปเรื่อยๆ~ My pic take by iPhone 6 And Fujifilm X T-10 ٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾🎶🎶

load more