ใช่ค่ะเราเป็นเหยื่อการตลาด :) ชานมมะลิอัญชัน หลังจากนี้คือ...........ไอติมย้อยละลายเต็มมือ ซื้อสี่สิบห้ากินห้าบาท 🙄🙄🙄🙄🙄

ใช่ค่ะเราเป็นเหยื่อการตลาด :) ชานมมะลิอัญชัน หลังจากนี้คือ...........ไอติมย้อยละลายเต็มมือ ซื้อสี่สิบห้ากินห้าบาท 🙄🙄🙄🙄🙄

3 Comments
@almjtmontree
ไอติมย้อยละลายเต็มมือ หัวทิ่มตกบันได สรุปอดกิน
@monincz
@almjtmontree ได้กินค่ะ นิดนึง