P A T T A R A P O R N @oiilz

:: ค ว า ม สุ ข ที่ ม า ก ก ว่ า :: เรื่องราวต่างๆถูกเก็บเอาไว้ บนดินแดนแห่งหนึ่ง อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 😘😂 / MSIT KU65 / IT UTCC / ARMY ....

This account is private. Follow on Instagram