Gary Pang @pangary

http://nowhere.fotop.net/

一個默默地創作及硏究攝影藝術的火星人 facebook page: http://www.facebook.com/nowherephoto web album: http://nowhere.fotop.net/

 • Posts
  2545
 • Followers
  969
 • Following
  281
參考十大壓肛技巧
 • Comments 0

參考十大壓肛技巧

Advertising
國泰空姐+消防人員
 • Comments 1

國泰空姐+消防人員

又來這裡
 • Comments 0

又來這裡

成個早上完成左兩條展覽活動片
希望快D出糧就好了
 • Comments 0

成個早上完成左兩條展覽活動片 希望快D出糧就好了

Advertising
其實大家都係被迫做呢個崗位
#爭鮮🍣 #一盒三十蚊 #仲想點
#又窮又要食壽司
 • Comments 0

其實大家都係被迫做呢個崗位 #爭鮮🍣 #盒三十蚊 #仲想點 #又窮又要食壽司

出job做開心就係 #巧遇 #美女 #化妝師 ,最重要我係有用 #企圖瘦瘦
 • Comments 0

出job做開心就係 #巧遇 #美女 #化妝師 ,最重要我係有用 #企圖瘦瘦

個場又幾靚喎!
 • Comments 1

個場又幾靚喎!

Advertising
食雞煲啦!唂~
 • Comments 0

食雞煲啦!唂~

好熱氣呀⋯⋯
 • Comments 3

好熱氣呀⋯⋯

啡牙
 • Comments 0

啡牙

Advertising
有冇人試過? #superman
 • Comments 1

有冇人試過? #superman

一陣買個吹下先😆
 • Comments 2

一陣買個吹下先😆

NEXT