Shingo Yoshida @shingoy

https://twitter.com/shingoy

Live in Koganei city, Tokyo with a boy and a girl.

load more