Nic Chung @windchung

http://watch-critics.com.hk/

Anything about life.

 • windchung

  January 17th at 8:40pm
  3 0

  2017 的第一作,黃金騎士。

  在故事中作為引導,令騎士與撒旦再次合體,想起自己是黃金神的一部份,變成超越之龍,找回真正的自己...也是我的祝願。

 • windchung

  January 17th at 8:24pm
  4 3

  其實我真係好愛我自己。

  g_square

  22 minutes ago
  隨便,唔好客氣

  windchung

  3 hours ago
  @g_square 想獨佔我自己

  g_square

  3 hours ago
  睇得岀
  Load More
 • windchung

  January 17th at 7:35pm
  5 0

  停留在小時候。

 • windchung

  January 17th at 4:16pm

  瞞下去永不成罪 誠實了也不需根據

 • windchung

  January 17th at 2:24pm
  23 1

  原來過得很快樂

  corn530

  7 hours ago
  詩意
  Load More
 • windchung

  January 17th at 12:26pm
  52 2

  作為一個長唔大嘅細路,我堅鍾意呢隻。從小已經同TV game 有緣,所以對Game 好執著...唔係話老屎忽,但而家已經唔係以前創意洋溢嘅美好年代。

  lewa.rar

  8 hours ago
  幅圖有bgm

  mickeygooloo

  11 hours ago
  正呀!👍
  Load More
 • windchung

  January 16th at 6:47pm
  21 0

  還是要承受路上氣流

 • windchung

  January 12th at 6:13pm
  18 0

  Red Warrior

 • windchung

  January 11th at 3:24pm
  25 0

  引導者...

 • windchung

  January 9th at 4:58pm
  12 0

  RF91!!!!

load more