ชั่วโมงต้องมนต์ - Friday @jsexdrug @parkparkparkpark @basz_napalean #bosseffects #bosspedals #ด็กเทป

3 Comments
@inc148
เล่นวันไหน แถวบ้านเผื่อไปฟัง
@wittawan
@inc148 จัน 20.45 และศุกร์ 22.00ฮะ ร้านพึ่งเปิดฮะคุณ แต่บรรยากาศดีฮะ
@inc148
@wittawan ว่างๆแวะไป